نمایش دادن همه 3 نتیجه

خامه استریلیزه تتراپک 125 سی سی نوبر

خامه یکی از خوشمزه ترین فرآورده های لبنیاتی است که در سفره هر ایرانی وجود دارد. خامه از چربی های لایه های بالایی شیر قبل از هموژنیزه کردن گرفته و تهیه میشود. در ایام قدیم برای تهیه خامه، شیر را در محلی ساکن نگه می داشتند تا ذرات چربی بر روی سطح شیر قرار بگیرند و آنها را جمع آوری کنند. امروزه با روی کار آمدن دستگاه های صنعتی چربی شیر به طور کامل جدا میشود در بسته بندی ها شیک و مرتب خدمت شما عزیزان ارائه میشود.

خامه استریلیزه تتراپک 200 سی سی نوبر

خامه یکی از خوشمزه ترین فرآورده های لبنیاتی است که در سفره هر ایرانی وجود دارد. خامه از چربی های لایه های بالایی شیر قبل از هموژنیزه کردن گرفته و تهیه میشود. در ایام قدیم برای تهیه خامه، شیر را در محلی ساکن نگه می داشتند تا ذرات چربی بر روی سطح شیر قرار بگیرند و آنها را جمع آوری کنند. امروزه با روی کار آمدن دستگاه های صنعتی چربی شیر به طور کامل جدا میشود در بسته بندی ها شیک و مرتب خدمت شما عزیزان ارائه میشود.

خامه استریلیزه تتراپک 65 سی سی نوبر

خامه یکی از خوشمزه ترین فرآورده های لبنیاتی است که در سفره هر ایرانی وجود دارد. خامه از چربی های لایه های بالایی شیر قبل از هموژنیزه کردن گرفته و تهیه میشود. در ایام قدیم برای تهیه خامه، شیر را در محلی ساکن نگه می داشتند تا ذرات چربی بر روی سطح شیر قرار بگیرند و آنها را جمع آوری کنند. امروزه با روی کار آمدن دستگاه های صنعتی چربی شیر به طور کامل جدا میشود در بسته بندی ها شیک و مرتب خدمت شما عزیزان ارائه میشود.