نمایش دادن همه 2 نتیجه

روغن حیوانی 1 کیلویی نوبر

روغن حیوانی از چربی شیر گاو و گوسفند به دست می آید که مقدار چربی آن از 0.2 تا 99.8 درصد است. یکی از انواع روغن حیوانی، روغن زرد گاوی است که می توان از آن به عنوان یک روغن سرخ کردنی بدون عوارض جانبی و سالم استفاده نمود. امروزه روغن زرد گاوی با روی کار آمدن دستگاه های صنعتی چربی شیر به طور کامل جدا میشود و در بسته های درجه یک و مجلسی دسته بندی میشوند.